TEXTOS HISTÒRICS SOBRE EL CAMPAMENT MILITAR ROMÀ (300 AC-500DC)

Clàssics Militars 1

Els secrets de les fortificacions de campanya romanes desvelats. Una introducció entenedora al tema amb tots els textos antics traduïts al català.

Aquest llibre presenta una compilació de quatre fragments escrits per diferents autors que van viure a l’època romana: Higí (segles I–II dC), Polibi (segle II aC), Vegeci (segle IV dC) i Flavi Josep (segle I dC).

A més de la traducció catalana moderna, també ofereix dues síntesis didàctiques sobre el tema: un breu resum dels autors i obres grecoromans que ens informen sobre ciència militar antiga, i un concís estudi introductori sobre el campament militar romà basat en fonts històriques i arqueològiques.
Víctor Pérez

L’autor, el Dr. Víctor Lluís Pérez Garcia (Tarragona, 1980), és un professor català d’història, investigador d’arqueologia i orientalista, expert en poliorcètica i polemologia.

Polibi

Historiador grec (Megalòpolis, s. II aC) expert en afers polítics i militars, oficial de cavalleria i comandant general de la Lliga Aquea.

Gènere: història militar, arqueologia romana, literatura clàssica.

Pàgines: 127

Mida: 12,7 x 20,32 cm

Il·lustracions: plànols i mapes en blanc i negre.

paper 9,99 €

ISBN 978-84-17793-09-8

kindle 2,99

ISBN 978-84-17793-08-1

epub 2,99 €

ISBN 978-84-17793-11-1

pdf 2,99 €

ISBN 978-84-17793-10-4