POLIBI

Historiador grec del període hel·lenístic (Megalòpolis, segle II aC), expert en afers polítics i militars. Va servir com a oficial de cavalleria i, més tard, com a comandant general de la Lliga Aquea, una confederació de ciutats-estat de la península del Peloponès. Va ser un dels nobles del seu país que fou pres com a ostatge a Roma l’any 167 aC, on va reunir informació per escriure les seves monumentals Històries. Dels 40 volums originals, només se’n conserven els cinc primers. Documenten l’ascens de la República Romana com a potència hegemònica a la Mediterrània, durant el període del 264 al 146 aC, descrivint amb detall les guerres púniques i les guerres macedòniques. També va escriure altres obres menors, avui perdudes, com el tractat Tàctiques, sobre estratègia militar, i una història de la guerra numantina.
Històries